Jadran TravelJadran Travel

Podpisom up, súhlasím s podmienkami Jadran Travel je poskytovanie služieb, ochrany osobných údajov, guest vrátenia peňazí, a hostiteľa záručné podmienky

Ste zaregistrovaný?

Jadran TravelJadran Travel
Forgot password?

Don't have an account?

Kontakt

Kontaktujte násObchodné informácie


Sídlo:
Dénešova 4, 040 23 Košice

Korešpondenčna adresa:
Dénešova 4, Košice 040 23
IČO: 48 068 012
DIČ: 2120049360
IČ DPH: SK2120049360

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice 1, oddiel:
Sro, čislo vložky:36940/V

Pracovná doba infolinky:
Pondelok až Piatok 9:00 –18:00
Sobota 9:00 – 13:00
Nedeľa 14:00 – 19:00

Kontaktujte nás
Infolinka: 0905 608 963
E-mail: info@jadrantravel.sk

Kontrolne orgány


Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3
043 79 Košice 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 055/6220 781
Fax č.: 055/6224 547

Živnostenský úrad
Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Košiciach
Komenského 52 041 26 Košice
Tel. č.: 055/6001111
Fax č.: 055/ 6336718

Daňový úrad
Daňový úrad Košice
Rozvojová 2 , 041 90 Košice
Spojovateľ: 055/7830111, 7830113, 7830403
Fax: 055/6853 895