Jadran TravelJadran Travel

Podpisom up, súhlasím s podmienkami Jadran Travel je poskytovanie služieb, ochrany osobných údajov, guest vrátenia peňazí, a hostiteľa záručné podmienky

Ste zaregistrovaný?

Jadran TravelJadran Travel
Forgot password?

Don't have an account?

Kontakt

Kontaktujte nás  Obchodné informácie


  Sídlo:
  Dénešova 4, 040 23 Košice

  Korešpondenčna adresa:
  Dénešova 4, Košice 040 23
  IČO: 48 068 012
  DIČ: 2120049360
  IČ DPH: SK2120049360

  Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice 1, oddiel:
  Sro, čislo vložky:36940/V

  Pracovná doba infolinky:
  Pondelok až Piatok 9:00 –18:00
  Sobota 9:00 – 13:00
  Nedeľa 14:00 – 19:00

  Kontaktujte nás
  Infolinka: 0905 608 963
  E-mail: [email protected]

  Kontrolne orgány


  Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna č. 3
  043 79 Košice 1

  Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  Tel. č.: 055/6220 781
  Fax č.: 055/6224 547

  Živnostenský úrad
  Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Košiciach
  Komenského 52 041 26 Košice
  Tel. č.: 055/6001111
  Fax č.: 055/ 6336718

  Daňový úrad
  Daňový úrad Košice
  Rozvojová 2 , 041 90 Košice
  Spojovateľ: 055/7830111, 7830113, 7830403
  Fax: 055/6853 895