Jadran TravelJadran Travel

Podpisom up, súhlasím s podmienkami Jadran Travel je poskytovanie služieb, ochrany osobných údajov, guest vrátenia peňazí, a hostiteľa záručné podmienky

Ste zaregistrovaný?

Jadran TravelJadran Travel
Forgot password?

Don't have an account?

Fakturačné údaje

Údaje pre platby a faktúry

Sídlo a korešpondenčná adresa  spoločnosti: 

JADRAN travel.SK s. r. o.
Dénešova 4
040 23 Košice

Korešpondenčna adresa:

JADRAN travel.SK s. r. o.
Dénešova 4, 040 23 Košice
IČO: 48 068 012
DIČ: 2120049360
IČDPH: SK2120049360

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice 1, oddiel:Sro, číslo vložky:36940/V

Platby prevodom na účet:

Platbu na účet realizujte na základe doručenej faktúry alebo až po zaslatí pokynov k platbe a prideleni variabilného symbolu platby !
Nepoužívajte prosím Poštový peňažný poukaz Slovenskej pošty !!! (Prijatie platby trvá 7-10 dní)
Platby zo zahraničia realizujte až po predchádzajúcej konzultácii s našimi pracovníkmi.

Bankové spojenie na Slovensku: 

Všeobecná úverová banka
IBAN: SK17 0200 0000 0034 7329 1251
SWIFT:SUBASKBX


Kreditné, debetné karty: nie je možná platba kartami.